Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

                          Η δουλειά μας περιλαμβάνει πλήρες φάσμα υπηρεσιών,                                          από τον αρχικό σχεδιασμό  μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.                                     

                         Παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες κάθετης παραγωγής                      ιδιωτικών έργων και δημοσίων υποδομώνTHE COMPANIES CONSORTIUM  based in GREECE in UK and  in CYPRUS  provides: 

Η ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ δραστηριοποιείται με Έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο,

 στον Σχεδιασμό, τη Διαχείριση Κατασκευής και τη Διοίκηση ιδιωτικών έργων καθώς και των Υποδομών με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  • Έργα Μηχανικού
 • Υποστήριξη σε θέματα Διαγωνισμών Έργων (Τευχών Δημοπράτησης και Συμβασιοποίησης)
 • Γενικός Σχεδιασμός της αρχικής Σύλληψης του Έργου
 • Εκτίμηση των βασικών οικονομοτεχνικών και λοιπών παραμέτρων του 'Έργου, Τμηματοποίηση
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους
 • Ανάλυση αξίας Έργων, εντοπισμός της βέλτιστης κατασκευαστικής λύσης, Συνδυαστική ανάλυση Μεθοδολογιών
 • Προγραμματισμός υλοποίησης Έργου
 • Μελέτες εφαρμογής και Τεχνική Υποστήριξη                    (στους τομείς Μηχανικής Περιβάλλοντος, Αστικού Σχεδιασμού, Μεταφορικών Υποδομών (Γεφυρών & Σηράγγων), Οδικής Ασφάλειας, Σχεδιασμού Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας Τεχνολογικού Περιβάλλοντος, Γεωτεχνικών και Υδραυλικών Υποδομών, Συντήρησης και Παρακολούθησης Έργων
 • Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Ελέγχου Μελετών                                                                                                                                Ολοκληρωμένες Τεχνικές και Διαχειριστικές Υπηρεσίες Συμβούλου υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης
 • Διαχείριση Έργου
 • Διαχείριση Μελετών και Αδειοδοτήσεων
 • Διαχείριση Κατασκευής και εργοταξιακή Επίβλεψη έργων
 • Υπηρεσίες υποστήριξης Έργου και διαχείριση ρίσκου, Ανάλυση επικινδυνότητας (Black Swan Projects, White Elephants Management)
 • Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού σε ΣΔΙΤ
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Έργα Παραχώρησης
 • BoT (built-operate-transfer)
 • BOOT (built-own-operate-transfer)
 • BLO (built-lease-operate)
 • DBFO (design-built-finance-operate)                                                                                                                                              Νομοτεχνική Υποστήριξη σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων                                                                                    Οικονομική Διπλωματία ΕΕ, Εμπορική Διπλωματία